INF PU 01

Ypsilon Architecten

Zicht op groendak© Ypsilon Architecten

Zicht op achtergevel

Zicht vanuit tuin naar woning

Zicht vanaf terras op tuin

Inplantingsplan© Ypsilon Architecten

Detail rioleringsplan© Ypsilon Architecten

Samenstelling: geperforeerde blauwe ton + grint© Shutterstock

Architect
Ypsilon Architecten
Naam project
INF PU 01
Project
Verbouwen en uitbreiden (<40m²) van een eengezinswoning Aanleg van niet-waterdoorlatende verhardingen (natuurlijke infiltratie)
Ligging
Sint-Amandsberg (Gent)
Datum
2009 (SV), 2010 (UV)
Infiltratiesysteem
Infiltratieput
Infiltratievoorwaarden
Infiltratieproef in situ

Wat hield het project in?

“Het project betrof het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in gesloten bebouwing. De bestaande woning bestond uit een gedeeltelijk hellend en een gedeeltelijk plat dak. Het platte dak werd bij de werken uitgebreid met circa 12m² en als intensief groendak (19,51m²) en terras (14,24m²) ingericht. Er werd ook een terras (11,4m²) aangelegd op het niveau van het maaiveld. Het perceel van de woning is 181m² groot en is gelegen in een zeer stedelijke context.”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“Het project dateert van 2010. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2004 was toen van kracht.  Aangezien het perceel kleiner is dan 300m² (=3 are) viel het project niet onder het toepassingsgebied van de toenmalige GSV hemelwater. Volgens het Algemeen Bouwreglement Stad Gent waren wij wel verplicht een hemelwaterput van 3.000l te plaatsen en daarop minstens de helft van de totale dakoppervlakte aan te sluiten. We waren niet verplicht te een groendak te plaatsen, noch om te infiltreren. De keuze voor de plaatsing van een groendak en voor infiltratie gebeurden op vraag van en in overleg met de bouwheer. Deze had toen vanuit zijn functie als expert bij een milieu-organisatie al ervaring opgebouwd met betrekking tot het infiltreren van hemelwater. In de oorspronkelijke situatie werd het hemelwater afkomstig van de daken ook opgevangen in een hemelwaterput waarvan de overloop was aangesloten op een kleine vijver in de tuin. De noodoverloop van de vijver was simpelweg afgeleid naar het maaiveld. De bouwheer wenste de bestaande afwateringssituatie optimaal te behouden.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“We hebben geen detailleerde infiltratietesten laten uitvoeren, maar we hebben voorafgaand wel zelf een soort infiltratieproef uitgevoerd. We hebben een buis in de grond gestoken, deze gevuld met water en vervolgens gemeten hoe snel het water wegliep. Infiltratie vormt op dit perceel geen probleem: het is een zandbodem en de grondwatertafel zit relatief diep.”

 

Hoe zit het RWA-tracé in elkaar?

Het RWA-tracé van de woning is volledig afgekoppeld en bijgevolg niet aangesloten op de openbare riolering. De bestaande septische put in de tuin werd omgevormd tot hemelwaterput en verbonden met een iets verderop gelegen bestaande hemelwaterput. Het hemelwater afkomstig van de hellende daken en van het groendak wordt afgeleid naar deze putten en hergebruikt in de woning voor de spoeling van 2 toiletten, voor 1 wasmachine en een buitenkraantje. De overloop van de bestaande hemelwaterput was oorspronkelijk aangesloten op een kleine vijver achterin de tuin. We hadden voorzien om dit te behouden, maar de bouwheer besloot de overloop van de hemelwaterput aan te sluiten op een infiltratiesysteem met blauwe tonnen dat hij zelf had bedacht. De ontluchting van het infiltratiesysteem gebeurt via de dakafvoeren.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingepland op het perceel? Op welke afstand van het gebouw?

“Het infiltratiesysteem is ingepland in de achtertuin, op circa 10m afstand van de achtergevel van de woning.”

 

Waarom heeft u voor dit systeem gekozen?

“Er werd in eerste instantie voor infiltratie gekozen op vraag van de bouwheer, omdat het hemelwater ook in de bestaande toestand infiltreerde in de grond. Het type infiltratiesysteem werd gekozen en uitgevoerd door de bouwheer op basis van zijn ervaringen als expert bij een milieu-organisatie.”

 

Heeft u het infiltratiesysteem beschreven in uw lastenboektekst of beschrijvende meetstaat?

“Nee, er werd enkel een indicatie van infiltratie gegeven op het rioleringsplan.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“De infiltratievoorziening werd volledig uitgevoerd door de bouwheer. De infiltratievoorziening bestaat uit twee blauwe tonnen van 200l die omgekeerd (met de opening naar onder) in de grond gestoken zijn en opgevuld zijn met een grove kiezel. Aangezien men er toen nog vanuit ging dat infiltratie hoofdzakelijk via de bodem van ondergrondse systemen gebeurde, werden er geen perforaties gemaakt in de verticale wanden. Doorheen de bodem van de tonnen (=bovenkant infiltratiesysteem) werd een opening geboord en daarop werd de overloop van de hemelwaterput door middel van een T-stuk aangesloten. De zone boven de infiltratietonnen werd aangevuld met grond afkomstig uit de uitgravingen.”

“Dit infiltratiesysteem is zeker een voorloper van de infiltratiesystemen die vandaag beschikbaar zijn op de markt. Het is ondertussen een goeie 6 jaar oud, maar het fungeert nog steeds perfect.”

 

Wat is de kostprijs van het infiltratiesysteem geleverd en geplaatst?

“De kostprijs bleef beperkt tot de materiaalprijs van de tonnen en de kiezels.”