Waterrobuust bouwen

Amfibisch gebouw: structuur, technieken en aandachtspunten

Ir.-Arch. Julie Alboort • 25 januari 2023

Een amfibisch gebouw stijgt op bij overstromingen. Zo kan het water niet naar binnen. De fundering is een technisch hoogstandje dat inspeelt op een variƫrend waterpeil. We sommen de aandachtspunten op voor architecten.

Amfibisch gebouw?

Een amfibisch gebouw speelt in op het waterniveau. De constructie komt bij een overstroming door de druk van het water naar boven en gaat drijven, zodat het water niet naar binnen kan dringen.

 

In een normale droge toestand rust de woning op haar traditionele fundering. Bij een overstroming komt het gebouw door het drijflichaam van de constructie los van zijn fundering en beweegt het mee met het waterniveau.

 

Amfibisch bouwen wordt vandaag slechts sporadisch toegepast, omdat deze strategie heel wat praktische en technische aandachtspunten met zich meebrengt, zoals de toegankelijkheid en de aansluiting van riolering en nutsvoorzieningen.

 

Structuur

Dankzij de structuur van een amfibisch gebouw kunnen we inspelen op een variërend waterpeil. Amfibische gebouwen bezitten namelijk zowel een traditionele fundering als een drijflichaam.

  • In een droge situatie draagt de traditionele fundering de lasten af op de bodem.
  • Als het waterpeil stijgt, gaat het amfibisch gebouw drijven door middel van het drijflichaam.

 

De traditionele fundering bestaat meestal uit een aantal funderingspalen, waarop in droge toestand het drijflichaam rust. Rubberblokken tussen de funderingspalen en het drijflichaam garanderen dat het gebouw horizontaal staat en voorkomen scheefstand.

 

Het drijflichaam wordt doorgaans uitgevoerd als een massief betonnen, waterdichte kuip en met een koppelconstructie verankerd aan (flexibele) meerpalen. Daardoor kan de constructie mee bewegen met het waterniveau en wordt voorkomen dat het amfibisch gebouw bij hoog water wegdrijft.

 

Om het gewicht van de bovenbouw zo licht mogelijk te houden, is een uitvoering in houtskeletbouw mogelijk. Wanden en vloeren uit massief beton kunnen een laag zwaartepunt en dus meer stabiliteit opleveren.

 

Technieken

Omdat een amfibisch gebouw dynamisch inspeelt op het waterniveau, moeten de technieken daaraan worden aangepast.

  • De elektrische bekabeling voor telefonie, tv en internet kun je in het gebouw brengen met behulp van een flexibele kabel.
  • Elektriciteit, water en gas kun je in een lus aanleggen met behulp van een flexibele kabel die je dan wel vorstvrij moet plaatsen.

 

Waterrobuuste maatregelen bij een amfibisch gebouw

Amfibisch bouwen op zich voorkomt dat het gebouw hinder ondervindt bij een overstroming. Er zijn geen extra waterrobuuste maatregelen nodig.

 

Toepassingsgebied

In Nederland werden al enkele amfibische gebouwen gerealiseerd. Toch blijven deze constructies uitzondering. In vergelijking met een traditioneel gebouw vergt een amfibisch gebouw speciale funderingsmethodieken, een drijfmethode en andere voorzieningen. Bovendien kunnen er heel wat praktische en technische problemen opduiken, zoals de toegankelijkheid of de aansluiting van riolering en nutsvoorzieningen.

l: Amfibisch gebouw (Port X), m: Amfibisch gebouw (Dura Vermeer), r: Amfibisch gebouw (Dura Vermeer)

Amfibisch gebouw: SWOT-analyse

 

Strenghts

  • Het is een dynamische vorm van bouwen.
  • Het concept neemt slechts een beperkte ruimte voor water in.

 

Weaknesses

  • Het concept vergt een duurdere constructie.

 

Opportunities

  • Het gaat om een nieuwe woonvorm die inspeelt op het veranderende klimaat.

 

Threats

  • Er moeten nog veel technische en praktische problemen opgelost worden, zoals scheefstand en de aansluiting van nutsvoorzieningen.
  • Wat met de ontsluiting van amfibische gebouwen bij een variërend waterpeil?