Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen: wet proof concept

Ir.-Arch. Julie Alboort • 24 januari 2023

Wil je een bestaand gebouw beschermen tegen de gevolgen van een overstroming? Dan kun je als architect de principes van het 'wet proof concept' hanteren. Deze methode voorkomt ernstige schade. Maar let wel: waterdicht wordt de gebouwschil niet, er zal nog steeds water binnenstromen. We zetten de wet proof-maatregelen op een rij.

Wet proof concept?

In vele bestaande constructies in overstromingsgebied kunnen we niet vermijden dat het water bij een overstroming naar binnen komt. In die gevallen vormt het wet proof concept een belangrijke strategie om wateroverlast en schade aan de constructie te voorkomen.

 

Het wet proof concept is gebaseerd op een droge uitgangssituatie. Bij een overstroming wordt het water toegelaten in de constructie. De schade en de herstellingen worden beperkt door waterdichte en waterdrukbestendige materialen. De structurele integriteit van het gebouw blijft intact. Drogen en schoonmaken na een overstroming worden een stuk eenvoudiger.

 

In Vlaanderen spreken we ook wel van ‘waterbestendig’ bouwen.

 

Structuur

Het wet proof concept is uitsluitend aanbevolen om bestaande constructies in overstromingsgebied waterrobuust te maken. Cruciaal is dat de bestaande structuur de opwaartse kracht van het water moet kunnen weerstaan bij een overstroming. Als te verwachten valt dat het water heel snel opkomt, met een hoge snelheid en een grote waterhoogte, kan dat de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen. Een voorafgaand stabiliteitsonderzoek is in dat geval aangewezen.

 

Technieken beschermen

Bij het wet proof concept komt het water tot in het gebouw. Neem daarom de volgende maatregelen om de technieken te beschermen tegen waterschade.

 

 • Watergevoelige elektro krijgt een plaats boven het waterniveau, bijvoorbeeld op een verhoog of vastgemaakt aan een wand.
 • Stopcontacten, elektriciteitskasten en meterkasten komen het best zo hoog mogelijk.

 

Waterrobuuste maatregelen bij het 'wet proof concept'

Waterrobuuste maatregelen mikken bij dit concept in eerste instantie op het beperken van schade aan het gebouw.


De overstromingsschade hangt af van de aard van de overstroming. De belangrijkste kenmerken zijn waterhoogte, duur, stroomsnelheid en vervuilingsgraad.


In de wet proof strategie wordt de bestaande constructie waterrobuust beschermd tot een vooraf bepaald hoogtepeil dat rekening houdt met het niveau van het water bij een overstroming met een bepaalde terugkeerperiode. Het heeft weinig zin om de constructie over de volledige hoogte wet proof te beschermen.

 

De maatregelen van het wet proof concept zijn permanent. Er zijn dus geen extra acties nodig vlak voor een dreigende overstroming.

 

 • Voer de binnenafwerking minstens tot het kritieke waterniveau uit in waterresistente materialen. Goed bestand tegen water zijn onder andere beton, steen, baksteen, keramische tegels, epoxyverf, metaal en hout dat van nature of door behandeling resistent is tegen houtrot. Niet of slecht bestand tegen water zijn onder andere gipskartonwanden, ingeblazen isolatie, isolatie op basis van glasvezel, tapijt, triplex, multiplex en niet onder druk behandeld hout.
 • Plaats keukenkasten en ander vast meubilair op pootjes.
 • Plaats geen schadegevoelige infrastructuur in kelders of andere ondergrondse ruimten.
 • Een overstroming veroorzaakt extra druk op de openbare rioleringen. Terugslagkleppen op de afvoerleidingen kunnen terugstroom uit de openbare riolering naar het gebouw vermijden.
 • Gebruik waterdichte en verankerde deksels voor hemelwaterputten, zodat er geen overstromingswater vermengd wordt met het recuperatiewater.
 • Met een pomp en pompput kun je het waterniveau tijdens een overstroming verlagen en na de overstroming alles snel laten drogen. Geautomatiseerde pompsystemen treden ook in werking als er niemand aanwezig is.

 

Toepassingsgebied

Het wet proof concept is alleen aanbevolen om bestaande woningen in overstromingsgevoelig gebied te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een overstroming.

 

Bij nieuwbouwprojecten moet je uiteraard altijd vermijden dat het water binnendringt tijdens een overstroming. Hier pas je het wet proof concept dus beter niet toe.

l: waterdichting, m: baksteen & waterbestendige isolatie, r: beton (CG-Textures)

Wet proof concept: SWOT-analyse

 

Strenghts

 • Beschermt bestaande gebouwen tegen de schadelijke gevolgen van overstromingen.
 • Biedt een oplossing voor bestaande gebouwen in overstromingsgevoelig gebied.
 • Levert met een beperkte investering een grote beperking van schade op.

 

Weaknesses

 • Na een overstroming zijn er schoonmaak- en herstelwerkzaamheden.
 • Niet geschikt voor nieuwbouwprojecten.

 

Opportunities

 • Beschermt bestaande gebouwen tegen de schadelijke gevolgen van overstromingen.

 

Threats

 • Technische uitvoering (hoe een bestaande structuur waterrobuust maken?).
 • Tekort aan technische kennis.
 • Marktaanbod.
 • Beperkingen door bestaande randvoorwaarden (bv. de structuur van een bestaand gebouw moet bestand zijn tegen overstromingen).