Waterrobuust bouwen

Drijvend gebouw: structuur, technieken en aandachtspunten

Ir.-Arch. Julie Alboort • 25 januari 2023

Kwaliteitsvol wonen op het water, in een gebouw in plaats van in een schip? Het kán! In Nederland werden al meerdere drijvende woningen gerealiseerd. Ze bieden een bijzondere beleving en spelen in op de klimaatverandering. We zetten de verschillende uitvoeringswijzen en aandachtspunten op een rij voor architecten.

Een drijvend gebouw?

Een drijvend gebouw is permanent drijvend en stijgt of daalt mee met het niveau van het waterpeil.

 

Drijvende constructies mogen nooit op een droge ondergrond terechtkomen, want de structuur is daar niet op berekend. De ontsluiting moet afgestemd zijn op het fluctuerend waterpeil, zodat het gebouw altijd bereikbaar blijft.

 

Deze bouwstrategie wordt al geruime tijd toegepast in Nederland.

 

Structuur

Het gebouw rust op een drijvende fundering die mee beweegt met het waterniveau. Het drijvend vermogen wordt ontleend aan de opwaartse druk. Hoe hoger de belasting, hoe dieper het drijflichaam in het water zakt.

 

Het drijflichaam kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.

 

 • De oudste en meest gekende structuur voor drijvend wonen is gebaseerd op die van een schip en bestaat uit een stalen casco dat regelmatig voor onderhoud uit het water moet worden gehaald.

 

 • Een tweede methode is een betonnen waterdichte kuip. Die wordt in Nederland het meest toegepast. Doorgaans wordt de bovenbouw uitgevoerd in houtskeletbouw. Vergeleken met een stalen casco is deze oplossing veel minder onderhoudsgevoelig. Een nadeel is de beperkte mobiliteit.

 

 • Een derde methode is geïmporteerd uit Canada en bestaat uit een kern in hoogverdichte EPS (polystyreen), waarrond een betonschil (een betonnen wapening) zit. Van dit type werden ondertussen ook varianten in aluminium ontwikkeld. Het nadeel van deze systemen is dat het zwaartepunt hoger ligt. Om de stabiliteit te waarborgen, gebruikt men doorgaans een breder platform. Een voordeel is dat alle verblijfsruimten zich boven het waterniveau bevinden. Om meerdere bouwlagen te realiseren, is wel een aanzienlijke bouwhoogte nodig.

 

Drijvende gebouwen worden doorgaans geconstrueerd in een atelier. In tegenstelling tot een traditioneel gebouw is het bouwproces dus weersonafhankelijk. Eenmaal voltooid wordt het gebouw in zijn geheel naar de plaats van bestemming vervoerd.

 

Technieken

Net zoals een amfibisch gebouw speelt een drijvend gebouw in op het waterniveau. Voor de technieken gelden dezelfde aandachtspunten.

 • De elektrische bekabeling voor telefonie, tv en internet kun je in het gebouw brengen met behulp van een flexibele kabel.
 • Elektriciteit, water en gas kun je in een lus aanleggen met behulp van een flexibele kabel die je dan wel vorstvrij moet plaatsen.

 

Waterrobuuste maatregelen bij een drijvend gebouw

Een drijvend gebouw op zich voorkomt dat het gebouw hinder ondervindt bij een overstroming. Er zijn geen extra waterrobuuste maatregelen nodig.

 

Toepassingsgebied

In Nederland werden al verschillende drijvende gebouwen gerealiseerd. Ze zijn ontwikkeld om op permanente wateroppervlakken te liggen. Ze bieden een hoog comfort, tenminste als problemen van scheefstand en beweging zijn opgelost. Omdat het concept uitgaat van water als ondergrond, zal het in Vlaanderen niet vaak toegapst worden.

l en m: Transport drijvend gebouw, r: Weersonafhankelijke constructie (Attika Architecten)

Drijvend gebouw: SWOT-analyse

 

Strenghts

 • Het is een dynamische vorm van bouwen.
 • Het maakt kwaliteitsvol wonen op het water mogelijk.

 

Weaknesses

 • De psychologische factor: de eigenaar bezit geen grond, maar een boot.
 • Wonen op het water houdt in dat het gebouw beweegt.
 • Uiteraard is er water als ondergrond nodig.

 

Opportunities

 • De bouwvorm kan inspelen op het veranderende klimaat.

 

Threats

 • Er zijn problemen mogelijk van scheefstand en beweging.
 • De ontsluiting van drijvende gebouwen bij een variërend waterpeil.
 • De ruimte voor parkeergelegenheid.
 • Uitloging op het water ten gevolge van een specifiek materiaalgebruik, met negatieve milieuconsequenties tot gevolg.