Tools

GSV Hemelwater: rekenvoorbeelden

De bundel rekenvoorbeelden heeft betrekking op een aantal fictieve cases, waarop de rekenregels van de verordening stap voor stap worden toegepast. De rekenvoorbeelden hebben als doel de vergunningsaanvrager bij te staan bij de praktische implementatie van de verordening.

Stap-voor-stap doorheen de GSV Hemelwater

Deze tool laat toe om stap voor stap doorheen de bepalingen van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater te gaan.

Infiltratiewaaier

De infiltratiewaaier biedt een helder overzicht van de verschillende types infiltratiesystemen die bij woningen en beperkte groepswoningbouw toegepast kunnen worden.

Watertoetsinstrument

Dit instrument laat toe om bouwprojecten te toetsen aan de wetgeving inzake waterhuishouding.

De diameters van een afvoer bepalen

Deze tool laat toe de diameters van uw afvoersysteem te bepalen voor een afvoersysteem met een primair verluchte standleiding. Deze tool werd door NAV ontwikkeld ism Geberit.

Waterdoorlatende bestratingen dimensioneren

Febestral ontwierp samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een berekeningstool voor waterdoorlatende bestratingen. Deze tool biedt hulp bij de keuze van het type betonstraatstenen en de materialen voor de onderliggende lagen en berekent vervolgens de volledige structuur.

De juiste geotechnische proef uitkiezen

Deze billboard geeft weer via welke proeven u de voorwaarden voor hemelwaterinfiltratie kan nagaan en welke meetgegevens u kan halen uit een infiltratieproef en uit het uitzetten van peilbuizen.