COMBI 01

MT architecten (Tom Van Mieghem)

Snede riolering© MT architecten (Tom Van Mieghem)

Rioleringsplan© MT architecten (Tom Van Mieghem)

Architect
MT architecten (Tom Van Mieghem)
Naam project
COMBI 01
Project
Verbouwen en uitbreiden (>40m²) van een eengezinswoning
Ligging
Sint-Gillis-Waas
Datum
2014 (SV), 2015 (UV)
Infiltratiesysteem
Combinatieput infiltratie-hemelwater
Infiltratievoorwaarden
In situ tijdens werf

Wat houdt het project in?

“Het project betreft de verbouwing en uitbreiding van een bestaande eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het perceel is gelegen in Sint-Gillis-Waas.”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend in 2014. Aangezien de nieuwe uitgebreide dakoppervlakte groter is dan 40m², viel het project onder het toepassingsgebied van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (2013). Wij waren niet verplicht een hemelwaterput te plaatsen, maar wel om te infiltreren. Aangezien er in de bestaande toestand nog geen hemelwaterput aanwezig was en de bouwheer het opgevangen hemelwater van de daken nuttig wou hergebruiken voor het besproeien van de tuin, werd ervoor gekozen om combinatieput infiltratie-hemelwater te plaatsen.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Nee, er werd geen infiltratieproef uitgevoerd. De infiltratievoorwaarden werden in situ vastgesteld tijdens de werf. De grond bleek een zanderige grond en de grondwatertafel zat voldoende diep.”

 

Hoe zit het RWA-tracé in elkaar?

“Het bestaande gemengde tracé van de woning werd optimaal afgekoppeld. De daken van de nieuwe uitbreiding en een deel van de bestaande daken werden aangesloten op een combinatieput infiltratie-hemelwater.  De combinatieput heeft een totale inhoud van 6.000l. De waterdichte zone voor hergebruik heeft een inhoud van 5.000l. De infiltratiezone heeft een buffervolume van 1000l en een infiltratie oppervlakte van circa 2,05m². Door te werken met over-gedimensioneerde buizen van Ø160mm over een lengte van circa 21,8m hebben we een bijkomend buffervolume van 400l kunnen realiseren.

De overloop van de combinatieput is via een controleput met geurslot aangesloten op het bestaande gemengde rioleringsstelsel. De ontluchting van de combinatieput gebeurt via de dakafvoeren.”

 

Waarom heeft u voor dit systeem gekozen?

“Wij vinden de combinatieput er handig om toe te passen. Het is gemakkelijk te plaatsen en het combineert een hemelwaterput en infiltratievoorziening in één systeem. Dit kwam ons voordelig uit omdat wij slechts een beperkte ruimte naast de woning ter beschikking hadden om de hemelwatervoorzieningen in te planten.”

 

Heeft u het infiltratiesysteem beschreven in uw lastenboektekst of beschrijvende meetstaat?

“Ja, het systeem werd beschreven in het lastenboek op basis van de technische voorschriften van de fabrikant.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“Het systeem werd uitgevoerd door de aannemer ruwbouwwerken. Hij groef in eerste instantie een put. De fundering uit gestabiliseerd zand werd volledig waterpas uitgevoerd. Vervolgens werd de combinatieput in de put geplaatst. Aangezien de uitgegraven put aan het inkalven was, moest alles zeer snel gaan en werd de ruimte rondom de put aangevuld met grond afkomstig uit de opgravingen. De ruimte rondom de infiltratiezone had aangevuld moeten worden met rolgrint. Dit bevordert immers de infiltratie en voorkomt tot op zekere hoogte dat er grondwater in de combinatieput terecht kan komen. Gezien de omstandigheden tijdens de plaatsing van de put is dit echter niet gebeurd.” ⌂ zie nota I

 

Hebt u moeilijkheden ondervonden tijdens de uitvoering?

“Ja, omdat de uitgegraven put aan het inkalven was, moest alles snel gaan.”

 

Heeft u reeds ervaring met andere infiltratiesystemen?

"Ja, wij hebben al tweemaal een bovengrondse infiltratievoorziening toegepast, eenmaal bij een handelspand en eenmaal bij een KMO-project."