Woning Michiels-Stes

Tanghe Desoete Architecten

Zijgevel© Tanghe Desoete Architecten

Zijgevel© Tanghe Desoete Architecten

Achtergevel© Tanghe Desoete Architecten

Zijgevel© Tanghe Desoete Architecten

© Tanghe Desoete Architecten

Perceel© Tanghe Desoete Architecten

Perceel© Tanghe Desoete Architecten

Omgevingsplan© Tanghe Desoete Architecten

Inplantingsplan© Tanghe Desoete Architecten

Terreinprofiel© Tanghe Desoete Architecten

Gevels© Tanghe Desoete Architecten

Snede© Tanghe Desoete Architecten

Rioleringsplan© Tanghe Desoete Architecten

Nota compenserend volume© Tanghe Desoete Architecten

Watertoetskaart

Architect
Tanghe Desoete Architecten
Naam project
Woning Michiels-Stes
Ligging
Geraardsbergen, effectief overstromingsgevoelig gebied
Toepassing
Nieuwbouw
Type
Residentieel, eengezinswoning
Maatregelen
Bouwen op kolommen (paalfundering - funderingsbalken - betonnen kolommen), terugslagkleppen, compens
Opgelegde maatregelen?
Neen
Fase
Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend, project on hold

Waar?

“Het project ligt in een vergunde verkaveling in effectief overstromingsgevoelig gebied te Geraardsbergen. Het terrein is licht hellend en wordt achteraan en langs een zijde begrensd door een gracht.”

 

Waren er problemen met wateroverlast?

“In 2010 had de omgeving zwaar te kampen met wateroverlast ten gevolge van overstromingen. Er stond toen circa 1,20 meter water op het terrein. De bouwheer was toen al eigenaar. Hij kocht het perceel in 2007-2008.”

 

Zijn de gebouwen in de buurt ook waterrobuust gebouwd?

“De woningen in de omgeving zijn typische terpgebouwen, met rond de woning opgehoogde grond. De nulpas ligt hoger dan gemiddeld, maar dat volstaat blijkbaar niet, want de meeste woningen werden getroffen door de overstromingen van 2010. Slechts een huis is gebouwd op een echte heuvel en ondervond geen wateroverlast.”

 

Legde de gemeente maatregelen op?

“Ja, zij legde twee voorwaarden op. De afgewerkte vloerpas van de woning moest minstens 30 centimeter boven het hoogste gekende overstromingspeil – de overstromingen van 2010 - zitten en de ruimte voor water die we innemen, moet worden gecompenseerd. Een tweede voorwaarde was dat we alleen waterdoorlatende verhardingen mochten aanleggen.”

 

Wat is het concept?

“We zijn meteen uitgegaan van een gebouw op kolommen. In het schetsontwerp stond een deel van de woning op 3 meter hoge kolommen. Daarvan zijn we later afgestapt omdat een compact volume energiezuiniger was. Het E60-peil dat we voor ogen hadden, bleek moeilijker haalbaar omdat er veel energie verloren gaat via de vloer.”

 

Hoe is de constructie opgebouwd?

“De woning is gefundeerd op palen die met elkaar verbonden zijn door funderingsbalken. Boven het maaiveld gaan de palen over in acht kolommen in geprefabriceerd beton, die de woning dragen. De wanden bestaan uit prefab betonnen panelen met PIR isolatie tussen twee betonplaten. Dankzij die geprefabriceerde wanden zal de constructietijd beperkt blijven.”

 

Welke ruimte  moet u compenseren?

“De kolommen, de trap en de tuinmuur nemen ruimte voor water in, die moet gecompenseerd worden. De funderingsbalken zitten 80-90 centimeter diep onder het maaiveld. Door de ruimte tussen de funderingsbalken niet meer aan te vullen met grond, houden we die vrij voor water. De zone tussen de funderingsbalken kunnen we afschermen met gaas.”

 

­Hoe wordt de woning ontsloten?

“Via een helling naar de voordeur en achteraan via een terras met een trap naar de tuin.”

 

Op welke moeilijkheden bent u tot nog toe gestuit?

“Het project staat momenteel on hold. Het dossier voor verkavelingswijziging zit momenteel vast in een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, na het verzoekschrift tot vernietiging door een lokale milieuvereniging. De verkavelingswijziging is nodig om het vloerpeil hoger te leggen, zoals opgelegd door de gemeente. De milieuvereniging had eerst ook beroep aangetekend bij de provincie, maar de provincie besliste in beroep in het voordeel van mijn klant. Eenmaal duidelijk is dat de verkavelingsvergunning goedgekeurd kan blijven, kunnen we de stedenbouwkundige vergunning aanvragen.”

 

Hoe zit het rioleringsplan in elkaar?

“Het rioleringsplan zal hier en daar nog aangepast moeten worden. Momenteel is er nog een infiltratievoorziening opgenomen, maar die zal vermoedelijk vervallen, gezien de ligging in overstromingsgevoelig gebied en gezien de kleigrond. We plannen terugslagkleppen op de afvoerleidingen.”