INF BU 01

Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)

Werffoto aanleg infiltratiebuis© Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)

Zicht op voorgevel woning© Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)

Zicht op tuin© Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)

Werffoto rioleringswerken© Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)

Samenstelling: drainagebuis met kokos omhulling + drainagezand

Inplantingsplan© Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)

Detail rioleringsplan© Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)

Architect
Ypsilon Architecten (Lien De Wilde)
Naam project
INF BU 01
Project
Uitbreiden (verticaal) van een eengezinswoning
Ligging
Zwijnaarde (Gent)
Datum
2009-2010 (UV)
Infiltratiesysteem
Infiltratiebuis (waterdoorlatende buizen)
Infiltratievoorwaarden
Op basis van de bodemkaart + in situ tijdens de werf

Wat hield het project in?

Ypsilon Architecten (Lien De Wilde): “Het project betrof de verticale uitbreiding van een bestaande eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het perceel bedraagt net geen 800 m² en is gelegen in Zwijnaarde (Gent).”

 

Welke regelgeving was van toepassing?

“Het project dateert van de periode 2009-2010. Aangezien de woning enkel verticaal werd uitgebreid, vielen de werken niet onder het toepassingsgebied van de GSV hemelwater (2004). Het project was wel onderhevig aan het Algemeen Bouwreglement Stad Gent. Wij waren verplicht een hemelwaterput te plaatsen van minstens 3.000 l. Daarop moesten we de helft van de totale dakoppervlakte aansluiten. We waren niet verplicht om te infiltreren. Aangezien de oprit in de voortuin recent was aangelegd en het niet wenselijk was om de bestaande vloerplaat open te breken, besloten we alsnog om te infiltreren in de achtertuin.”

 

Werd er voorafgaand een infiltratieproef uitgevoerd?

“Nee, wij hebben geen infiltratieproef uitgevoerd. Wij hebben voorafgaand wel de bodemkaart geraadpleegd. Op die manier konden we indicatief de infiltratievoorwaarden nagaan. Uit de bodemkaart konden we afleiden dat de bodem een zandgrond is en de grondwaterstand laag zit. Dit konden we ook vaststellen tijdens de uitgravingen.”

 

Hoe zit het RWA-tracé in elkaar?

“Het dak van de verticale uitbreiding en de achterste dakhelft van het bestaande dak wateren af naar een kunststoffen hemelwaterput van 3.000 l met een geïntegreerde filter. De overloop van de hemelwaterput is aangesloten op een horizontale infiltratiebuis die bestaat uit een drainagebuis met kokos-omhulling. Wij hebben de infiltratiebuis weg van de woning over een lengte van circa 18,5 m in de tuin gelegd. De ontluchting van het infiltratiesysteem gebeurt via de dakafvoeren.

We hadden toen geen terugslagklep voorzien tussen hemelwaterput en infiltratiebuis. Er werd ook geen rekening gehouden met een overstort op het eigen terrein. Dit zijn twee elementen waarmee we vandaag wel rekening zouden houden. Tot vandaag hebben wij in dit project echter nog geen problemen ondervonden. De ideale infiltratie-omstandigheden hebben hier uiteraard ook mee te maken.”

 

Waar is het infiltratiesysteem ingeplant op het perceel?

“De hemelwaterput hebben we in de achtertuin ingeplant. De infiltratiebuis werd uitgevoerd in de lengte van de achtertuin.”

 

Hoe en door wie werd het systeem uitgevoerd?

“Het project heeft betrekking op mijn eigen woning. Mijn man en ik hebben het infiltratiesysteem zelf uitgevoerd. De infiltratiebuis was bijzonder eenvoudig uit te voeren. We hebben een sleuf gegraven, de buis erin gelegd en deze aangesloten op de overloop van de hemelwaterput. Daarna hebben we de ruimte rondom de buis aangevuld met grond (zandgrond) afkomstig uit de opgravingen. Indien de grond een minder goed infiltrerende grond was geweest, dan hadden we de sleuf verder aangevuld met drainerend materiaal (bv. drainagezand).”

 

Heeft u het infiltratiesysteem beschreven in uw lastenboektekst of beschrijvende meetstaat?

“Nee, dat was ook niet nodig omdat we het zelf hebben uitgevoerd.”

 

Wat is de kostprijs van het infiltratiesysteem geleverd en geplaatst?

“De kostprijs bleef beperkt tot de prijs van de infiltratiebuis.”