Afvalwater (DWA)

Omgaan met huishoudelijk afvalwater

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?

11 zaken die je nog niet wist…

over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater

Riothermie: water als warmtebron

Riothermie, de term werd zo’n vijf jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. De techniek zelf is al meer dan dertig jaar oud, maar nu komen ook de eerste projecten in Vlaanderen van de grond. Een stand van zaken.