Waterrobuust bouwen

Bezorg ons uw waterrobuust project!

14 september 2016

NAV is op zoek naar referentieprojecten van diverse schaal - bestaande gebouwen of nieuwbouwprojecten - die werden gerealiseerd in overstromingsgebied en die beschermd zijn tegen een overstroming.

Heeft u al eens gebouwd in overstromingsgebied?

Elke architect krijgt er wel eens mee te maken. Een bouwheer met een vurige bouwwens, een idee voor een project en een bouwgrond. Maar het perceel blijkt in overstromingsgevoelig gebied te liggen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, mits de nodige maatregelen getroffen worden om wateroverlast te vermijden.

We kunnen verschillende methodes toepassen om een gebouw te beschermen tegen wateroverlast:  het gebouw plaatsen op kolommen, een overstroombare kruipkelder voorzien, de gebouwschil waterrobuust beschermen…

Bezorg ons uw projecten

NAV is op zoek naar referentieprojecten van diverse schaal - bestaande gebouwen of nieuwbouwprojecten - die werden gerealiseerd in overstromingsgebied en die beschermd zijn tegen een overstroming. Heeft u een dergelijk project lopen of gerealiseerd? Stuur dan een mail naar julie.alboort@nav.be. De voorbeelden kunnen worden opgenomen in een publicatie van NAV.

ROBUUST